دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

رشد سریع و چشمگیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و وابستگی روزافزون شرکت ها به این فناوری ها جهت تصمیم گیری درست و اجرای امور سازمانی، لزوم توجه به ارتقاء مهارت مدیران و کارشناسان سازمان ها در حوزه IT دو چندان نموده است.

مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران براساس نیاز بنگاه های اقتصادی، دوره های آموزشی IT را در سطوح مبتدی و پیشرفته برگزار می‌نماید.

محتوایی یافت نشد.