شرکت خدمات حسابداری فراپیام

 

شرکت فراپیام با بیش از دو دهه فعالیت مستمر و موفق در عرصه تولید و ارائه راهکارهای نرم افزاری حوزه مالی و مدیریت پاسخگوی کلیه نیاز های تخصصی در زمینه نرم افزارهای مالی و حسابداری می باشد.

شرکت فراپیام ، ارائه دهنده نرم افزارهای مالی و حسابداری ، راهکارها و خدمات خود را در قالب یک مجموعه کاملا یکپارچه و فرآیند گرا شامل 75 زیر سیستم در حوزه های مختلف ارائه می نماید.

نرم افزار فراپیام در برگیرنده 15 سیستم و75 زیر سیتم بوده که پوشش دهنده کلیه فرآیند های عملیاتی سازمان و شرکت ها می باشد.

حساب
shape