مدرسین موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی

در این صفحه لیست کامل تمامی مدرسین دوره های موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی لیست شده است، جهت مشاهده ای دوره هایی که هر مدرس تدریس می کند روی نام مدرس کلیک کنید.

دکتر حسین میرمحمد صادقی

مدرس دوره های حقوقی مدرس دوره های حقوقی

دکتر کامبیز حسین خان طهرانی

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی(دانشگاه‌ تهران)، کارشناسی‌ارشد MBA (دانشگاه تهران)

دکتر وحید خدری کیا

مدرس دوره های تکنیک ها و ترفند های حرفه ای فروش