موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با همکاریه اتاق های ایران و استان بوشهر برگزار می نماید:

 

همایش مدیران آموزش اتاق های سراسر کشور

 

این همایش در اسفند ماه هر سال با حضور مدیران محترم آموزش اتاق های بازرگانی با حضور سخنرانان و مدیر موسسه آموزشی و پژو هشی با محوریت عملکرد اتاق های استانها در بخش آموزش برگزار میگردد.

 

این همایش در 14 اسفند ماه سال 1400 با میزبانی اتاق بازرگانی بوشهر در سالن همایش های اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر برگزار می گردد.

نوشتن دیدگاه