کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با همراهی موسسه عالی و پژوهشی برگزار می کند:
وبینار آموزشی ” مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان کالا و ترخیص کاران در گمرک ”
با حضور: جناب آقای دکتر نقدی، معاونت محترم حقوقی اداره کل گمرک ایران
زمان برگزاری:
جلسه اول: روز شنبه 20/06/1400 از ساعت 17:00 الی 19:00
جلسه دوم: چهارشنبه 24/06/1400 از ساعت 17:00 الی 19:00
لینک جلسه :
https://www.skyroom.online/ch/bazrgani19720/civil-and-criminal-liability-of-the-owners-of-the-goods
شرکت برای عموم رایگان است

نوشتن دیدگاه