سرفصل های وبینار:

– شیوه های حل اختلافات قراردادی

– رجوع به دادگاه با استفاده از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات

– مزایا و معایب هریک

– انواع داوری

– اجرای رای داوری و بین المللی وتشریفات آن

– موارد غیر قابل ارجاع به داوری

– موارد بطلان رای داوری

– شروع داوری

– نحوه صدور رای داوری

– اعتراض به رای داور

– نصب وجرح داوری

سخنرانان:

جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی

داور منصوب در پرونده های بین المللی- داور مرکز داوری اتاق ایران

جناب آقای دکتر حمیدرضا نیکبخت

داور ملی و بین المللی در دعاوی مدنی و تجاری- استاد حقوق تجارت در دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری وبینار:

شنبه و یکشنبه 13 و 14 شهریور 1400

ساعت 16 الی 20

سه شنبه و چهارشنبه 30 و 31 شهریور 1400

ساعت 15الی 19

برای شرکت در این وبینار با شماره های موسسه و داخلی 101 سرکار خانم توکلی تماس حاصل فرمایید.

نوشتن دیدگاه