موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می نماید:

وبینار فن بیان

سرفصلهای دوره:

– تکنیک های نفوذ کلام و سخنرانی اثر بخش
– لحنِ مناسب، بیانِ شیوا و روانیِ گفتار
– اعتماد به نفس و غلبه بر اضطراب صحبت در جمع
– تهیه متن، ساختار و نحوه زمان بندی در سخنرانی
– فن بیان، ارتباط مؤثر و کاریزما

روز برگزاری:1مهر1400

ساعت برگزاری: 10صبح

سخنران سرکار خانم زهرا همتیان

برای ثبت نامدر دوره با کارشناس آموزش خانم توکلی با شماره 09190830766 حاصل نمایید.

نوشتن دیدگاه