وبینار فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور قزاقستان

وبینار آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در “کشور قزاقستان” همراه با راهکارهای حضور در دومین بازار بزرگ اتحاریه اوراسیا با مشارکت موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و امور بین الملل در تاریخ های ذیل به صورت […]

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اساتید مجرب که دارای مدرک مرتبط بوده و به مدت بیشتر از 5 سال در زمینه های زیر سابقه تدریس در مراکز معتبر را دارند دعوت به همکاری می نماید. […]