وبینار آموزشی مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان کالا و ترخیص کاران در گمرک

کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با همراهی موسسه عالی و پژوهشی برگزار می کند: وبینار آموزشی ” مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان کالا و ترخیص کاران در گمرک ” با حضور: جناب آقای دکتر نقدی، معاونت محترم حقوقی اداره کل گمرک ایران […]