دپارتمان حمل و نقل بین‌الملل

یکی از مهم ترین و پر چالش ترین موضوعات در تجارت بین‌الملل مربوط به حمل و نقل است که تحت تاثیر قوانین، مقررات و الزامات متعدد داخلی و بین‌المللی قرار دارد و از پیچیدگی بالایی برخوردار است. بر همین اساس مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران دوره های کاربردی و با همکاری مؤسسات بین‌المللی در حوزه حمل و نقل را طراحی و برگزار می‌نماید.

حمل کالای خطرناک داخلی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۸ ساعت
هزینه دوره : 700,000 تومان

سی.ام.آر

شروع برگزاری : پاییز 1401
مدت دوره : ۲۴ ساعت
هزینه دوره : 1,800,000 تومان

کارنه تیر

شروع برگزاری : پاییز 1401
مدت دوره : ۱۲ ساعت
هزینه دوره : 900,000 تومان

بیمه در حمل و نقل

شروع برگزاری : پاییز 1401
مدت دوره : ۱۰ ساعت
هزینه دوره : 750,000 تومان

رانندگان حرفه ای داخلی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۳۰ ساعت
هزینه دوره : 2,700,000 تومان

دوره حمل ونقل جاده ای بین المللی کالا IRU (شامل 10 دوره)

شروع برگزاری : زمستان 1401
مدت دوره : ۱۰۰ ساعت
هزینه دوره : 12,000,000 تومان