دوره های با برچسب ELP

ترخیص کالا-دوراظهاری، آشنایی با مباحث گمرکی و سامانه ELP

شروع برگزاری : تابستان 1401
مدت دوره : ۱۶ ساعت
هزینه دوره : 1,050,000 تومان