آقای صفازاده

حمل کالای خطرناک داخلی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۸ ساعت
هزینه دوره : 700,000 تومان

سی.ام.آر

شروع برگزاری : پاییز 1401
مدت دوره : ۲۴ ساعت
هزینه دوره : 1,800,000 تومان