دوره های آنلاین

توضیحات

وبینار فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور قزاقستان

شروع برگزاری : 1400/06/02
مدت دوره : 4 ساعت
هزینه دوره : 0 تومان

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : 18 ساعت
هزینه دوره : 500,000 تومان