هزینه دوره : 520,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم توکلی

88810534 – داخلی 101

توضیحات دوره :

آشنایی با حواله سوئیفتی  MT103 و مسیر های انتقال پول در تجارت بین المللی

Familiarizing with MT103 which is a standardised SWIFT payment message used specifically for cross border/international wire transfers.