هزینه دوره : 700,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم اسفندیاری

88810534 – داخلی 112

توضیحات دوره :

ترخیص کالا-دوراظهاری، آشنایی با مباحث گمرکی و سامانه EPL