هزینه دوره : 400,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم اسفندیاری

88810534 – داخلی 112

توضیحات دوره :

حمل کالای خطرناک داخلی