هزینه دوره : 750,000
تومان
ثبت نام
کارشناس مرتبط : خانم توکلی

88810534 – داخلی 101

کارشناس مرتبط : خانم اسفندیاری

88810534 – داخلی 112

توضیحات دوره :

پولشویی یکی از موضوعات مهم و اساسی در دنیای تجارت امروز قلمداد می شود و عدم اطلاع از مفاهیم، قوانین و رویه های حاکم به مبارزه با پولشویی میتواند لطمات جبران ناپذیری را به بازرگانان و فعالان اقتصادی وارد نماید. هدف از این دوره آشنانمودن مخاطبین با مفاهیم و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع پولشویی است.