لیست کامل دوره ها

در این صفحه لیست کامل تمامی دوره های موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی لیست شده است، همچنین جهت دسترسی سریع تر به دوره های هریک از دپارتمان ها می توانید روی دکمه های زیر کلیک کنید.

وبینار فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور قزاقستان

شروع برگزاری : 1400/06/02
مدت دوره : 4 ساعت
هزینه دوره : 0 تومان

مبارزه با پولشویی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۶ جلسه
هزینه دوره : 500,000 تومان

جریان وجوه نقد

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۵ جلسه
هزینه دوره : 500,000 تومان

قیمت تمام شده

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ جلسه
هزینه دوره : 550,000 تومان

استفاده از نرم افزارهای حسابداری

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۱۰ جلسه
هزینه دوره : 400,000 تومان

کاربرد اکسل در حسابداری

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ جلسه
هزینه دوره : 600,000 تومان

قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ جلسه
هزینه دوره : 450,000 تومان

مدیریت مالی با رویکرد تحلیل در عمل

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۴۰ جلسه
هزینه دوره : 670,000 تومان

حسابداری مدیریت بارویکرد استراتژیک

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۵۰ جلسه
هزینه دوره : 835,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

شروع برگزاری : در صورت به حد نصاب رسیدن
مدت دوره : ۲۰ جلسه
هزینه دوره : 540,000 تومان